Polityka prywatności w firmie Perfecta

Perfecta gwarantuje bezpieczeństwo danych, w tym danych osobowych, użytkowników odwiedzających stronę internetową www.perfecta-poznan.pl, www.najtanszasoldrogowa.pl. Zamieszczone poniżej informacje gwarantują zachowanie poufności danych osobowych oraz ich właściwe wykorzystanie.

Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

Administracja danymi
Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem strony internetowej www.perfecta-poznan.pl, www.najtanszasoldrogowa.pl jest firma Perfecta z siedzibą w Komornikach, ul. Komornicka 20, 62-052 Komorniki, zwana dalej „Perfecta”.

Dane osobowe
Dane osobowe to informacje identyfikujące daną osobę, takie jak imię, nazwisko, adres email, numer telefonu czy adres pocztowy.

Zasady przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe przesyłane podczas korzystania ze strony internetowej www.perfecta-poznan.pl, www.najtanszasoldrogowa.pl będą przetwarzane zgodnie z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz obowiązującymi w danym momencie przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.
Dane osobowe przesyłane podczas korzystania ze strony internetowej www.perfecta-poznan.pl, www.najtanszasoldrogowa.pl będą przetwarzane zgodnie z zakresem udzielonej przez Ciebie zgody.
W przypadku wyrażenia odrębnej zgody Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane przez Perfecta także w celach marketingowych. Perfecta nie gromadzi danych osobowych za wyjątkiem sytuacji, kiedy osoby zainteresowane przekazują nam swoje dane w konkretnym celu, jak opisane powyżej i wyrażają zgodę na ich wykorzystanie. Przekazanie danych osobowych jest każdorazowo dobrowolne. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Odbiorcy danych
Perfecta jest wyłącznym administratorem informacji zgromadzonych w tym serwisie. Perfecta nie będzie tych informacji sprzedawał, wydzierżawiał ani udostępniał żadnym stronom trzecim. Dane gromadzone i przetwarzane przez Perfecta mogą być ujawnione podmiotom trzecim z mocy prawa lub w konsekwencji wykonalnych nakazów organów rządowych, w razie uznania, że ujawnienie takie jest niezbędne dla:
• ochrony praw Perfecta lub osób trzecich;
• ochrony bezpieczeństwa publicznego lub innych osób;
• zapobieżenia lub powstrzymania działań o charakterze nieetycznym lub obraźliwym; oraz we wszelkich innych przypadkach wymaganych prawem, w szczególności w przypadkach podejrzenia popełnienia czynu zabronionego lub naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej.

Małoletni
Strona www.perfecta-poznan.pl, www.najtanszasoldrogowa.pl przeznaczona jest dla osób pełnoletnich. Osoby, które nie ukończyły osiemnastego roku życia, mogą korzystać ze strony www.perfecta-poznan.pl, www.najtanszasoldrogowa.pl wyłącznie za wiedzą i zgodą ich przedstawicieli ustawowych. Osoby nieletnie prosimy o nieudostępnianie ani nam ani innym Użytkownikom danych osobowych za pośrednictwem tej strony. Jeśli dowiesz się, że Twoje nieletnie dziecko przekazało nam dane osobowe bez Twojej zgody, skontaktuj się z nami – rodo@perfecta-poznan.pl .

Ochrona danych i zachowanie poufności
Wszystkie dane o użytkownikach uzyskane za pośrednictwem strony www.perfecta-poznan.pl, www.najtanszasoldrogowa.pl są przechowywane i przetwarzane przez nas w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Dane osobowe podawane w formularzach są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

Okres, przez jaki przechowywane są dane użytkownika
Przekazane przez Ciebie dane przechowywane są tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały przesłane albo na potrzeby zachowania zgodności z przepisami prawa. Jeżeli zgodzisz się na wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, będziemy przekazywać Ci informacje o tym charakterze aż do momentu, w którym zgoda zostanie wycofana. Masz prawo w dowolnym czasie wycofać swoją zgodę. Możesz uzyskać informację dotyczącą okresu przechowywania danych osobowych wysyłając zapytanie na adres rodo@perfecta-poznan.pl .

Gromadzenie danych
Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP/HTTPS kierowane do naszych serwerów. Oznacza to, że znane są nam: • Adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszych serwisów,
• Czas nadejścia zapytania,
• Czas wysłania odpowiedzi,
• Nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP/HTTPS,
• Informacje o przeglądarce użytkownika,
• Informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP/HTTPS.
Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę www.perfecta-poznan.pl, www.najtanszasoldrogowa.pl. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Wykorzystywanie danych
Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony, jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerami oraz siecią Perfecta Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Cookies
Aby ułatwić korzystanie z naszej witryny, używamy „plików cookie”. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?
Pliki cookies są ustawiane przy „wejściu” i „wyjściu” z Serwisu, nie są wykorzystywane do identyfikacji czy ustalania tożsamości poszczególnych użytkowników. Co ważne, pliki cookies nie niszczą systemu na danym urządzeniu końcowym, ani nie wpływają na sposób działania urządzenia końcowego. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkowników oraz nie mają żadnego wpływu na działanie oprogramowania zainstalowanego na tych urządzeniach. Poprzez pliki cookie nie możliwe jest uruchamianie wykonywania zewnętrznych programów oraz przekazywanie wirusów.

Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.) informujemy, iż podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies jest Perfecta . Przedmiotowe działanie odbywa się zgodzie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności z ustawą Prawo telekomunikacyjne, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz RODO.

Pliki cookies pozwalają nam na:

– dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do Twoich preferencji a oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. – udoskonalenia Serwisu, poprzez maksymalną indywidualizację treści wyświetlanych dla Ciebie, – tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystasz ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

W ramach Serwisów należących do Perfecta stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”, „stałe” oraz „zewnętrzne”.

– Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) i służą do obsługi usług wymagających uwierzytelniania w ramach danego Serwisu.
– Cookies „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika i służą do zapamiętania wybranych przez użytkownika Serwisu ustawień i personalizacji interfejsu użytkownika.
– Cookies „Zewnętrzne” pliki cookies (tzw. third parties cookies) umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisów oraz dostarczanie użytkownikom treści reklamowych, optymalnie dostosowanych do zainteresowań poszczególnych użytkowników.

Jak zablokować lub usunąć plik „cookies”?
Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Warunkiem działania Cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku. Możesz jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części.
Aby zablokować tę opcję, należy w ustawieniach odpowiedniej przeglądarki internetowej zmienić preferencje prywatności:
INTERNET EXPLORER: Narzędzia – Opcje Internetowe – Prywatność – Zaawansowane
MOZILLA FIREFOX: Narzędzia – Opcje – Prywatność
GOOGLE CHROME: Ustawienia – Pokaż ustawienia zaawansowane – Prywatność – Ustawienia treści…

Aby usunąć dotychczas istniejące pliki „cookie” należy:
INTERNET EXPLORER: Ustawienia – Wyczyść historię przeglądania – Pliki cookie
MOZILLA FIREFOX: Narzędzie – Wyczyść historię przeglądania – Ciasteczka
GOOGLE CHROME: Historia – Wyczyść dane przeglądarki – Usuń pliki cookie oraz inne dane witryn i wtyczek

Należy jednak pamiętać, że zablokowanie lub usunięcie dotychczas istniejących plików „cookies” może wpływać na niektóre funkcjonalności zaimplementowane na naszej stronie WWW.

Więcej informacji na temat cookies dostępnych jest pod adresem http://www.aboutcookies.org/ oraz http://wszystkoociasteczkach.pl.

Jednocześnie informujemy, że nasza witryna korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć korzystając z naszej witryny?
Na witrynie należącej do Perfecty znajdziesz linki do innych stron internetowych. Zastrzegamy, że nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli tych domen i stron internatowych.
Polityka Prywatności nie dotyczy również usług świadczonych przez inne podmioty za pośrednictwem lub z wykorzystaniem Serwisu, jeśli usługi takie są świadczone przez podmioty trzecie.

Zmiany w zasadach zachowania poufności
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany i aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności. O wszelkich zmianach poinformujemy bezzwłocznie Użytkowników Serwisu na stronie www.perfecta-poznan.pl, www.najtanszasoldrogowa.pl. Jeśli nadal korzystasz ze strony internetowej www.perfecta-poznan.pl, www.najtanszasoldrogowa.pl po wprowadzeniu zmian, akceptujesz zmienione zasady. Jeśli zmiany są znaczące, możemy przekazać wyraźniejsze powiadomienie lub uzyskać zgodę zgodnie z wymogami prawa.

Informacja o możliwości złożenia skargi
Jeśli uważasz, że nie przestrzegamy RODO, Polityki Prywatności możesz wnieść skargę do organu nadzoru.

Kontakt
Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy zarejestrowaliśmy jakiekolwiek informacje osobowe o Tobie, a także jakiego typu są to informacje, prosimy o skontaktowanie się z nami korzystając z danych kontaktowych dostępnych w pozycji Kontakt w menu Serwisu. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności oraz korzystania z Serwisu prosimy kierować na następujący adres skrzynki email:rodo@perfecta-poznan.pl .

Data wejścia w życie niniejszego dokumentu: 25 maja 2018 roku.

Więcej informacji na temat cookies dostępnych jest pod adresem http://www.aboutcookies.org/ oraz http://wszystkoociasteczkach.pl.